Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Borbis Media – przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

1
Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest Borbis Media z siedzibą w Poznaniu (60-853), przy ul. Poznańskiej 56/2, NIP: 7812020769, kontakt: biuro@borbis.pl.

2
Administrator zbiera dane osobowe od klientów i kontrahentów takie jak imię, nazwisko i/lub nazwa firmy, dane rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu w celu przygotowania spersonalizowanych ofert na usługi, realizacji usług, rozliczeń i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3
Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych przez potencjalnych i obecnych klientów nie będzie możliwe przedstawienie ofert handlowych na usługi, zrealizowanie usług, obsługa zamówień i prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczonych usług.

5
Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).

6
Udostępnione dane mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie prawne, kancelarie i serwisy rachunkowe, firmy hostingowe, operatorzy wysyłek newsletterów, firmy marketingowe.

7
Udostępnione dane klientów będą podlegały profilowaniu. Profilowanie wykonywane jest w celu dopasowania oferty do potrzeb klientów i opiera się o analizę ich dotychczasowych potrzeb oraz zainteresowań przez upoważnionego pracownika. W przypadku osób odwiedzających stronę www.borbis.pl, profilowanie odbywa się poprzez wykorzystanie mechanizmów automatycznych, opierających swoje działanie o pliki cookie. Więcej informacji na ten temat zawarte jest a stronie www.borbis.pl/polityka-cookies oraz www.borbis.pl/polityka-prywatnosci

8
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9
Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności. W przypadku danych w formie elektronicznej będą one przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od firm hostingowych i serwisów księgowości online w oparciu o odrębne umowy, będących jednocześnie Procesorami danych osobowych. W przypadku danych w formie papierowej, będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz/kartę dostępu oraz systemem alarmowym.

10
Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.