Outsourcing (ang. outside-resource-using) oznacza korzystanie w działalności biznesowej z zasobów zewnętrznych, przenoszenie części działalności na zewnątrz. W ramach outsourcingu firma lub organizacja powierza realizację określonych procesów zewnętrznej firmie specjalistycznej, określając wspólnie cele, jakie powinny być uzyskane, ale bez określania sposobu wykonywania poszczególnych zadań.

Na zewnątrz powinno się wyprowadzać („outsourcować”) procesy specjalistyczne, które nie leżą w podstawie działalności firmy. Do najczęściej wyprowadzanych procesów należą: procesy księgowe i rachunkowe, obsługa prawna, obsługa IT oraz obsługa w ramach outsourcingu marketingowego.

Outsourcing przebudowuje strukturę organizacyjną i wpływa na funkcjonowanie procesów zachodzących w całym przedsiębiorstwie. Celem outsourcingu jest umożliwienie przedsiębiorstwu skoncentrowania się na działalności dla niego kluczowej, która decyduje o jego sukcesie i pozycji rynkowej, a tym samym zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Outsourcing marketingowy zalecany jest firmom, którym ograniczone środki finansowe i wizja przedsiębiorstwa nie pozwalają na tworzenie odrębnego działu marketingu w ramach struktury organizacyjnej, ale również tym, które oczekują wsparcia dla swojego działu marketingu czy działu sprzedaży.

W zależności od oczekiwań i potrzeb, współpraca outsourcingowa może przybierać formę: częściową lub całkowitą (wtedy funkcjonuje jako zewnętrzny dział marketingu).

 Outsourcing marketingu – korzyści

 • outsourcing marketingu - korzyści
  Niższe koszty

  Niższe koszty w porównaniu do stworzenia odrębnej jednostki i zatrudnienia pracowników.

 • outsourcing marketingu - wiedza ekspercka
  Wiedza ekspercka

  Współpraca z wykwalifikowanymi i doświadczonymi specjalistami z dziedziny marketingu.

 • outsourcing marketingu - polepszenie jakości
  Polepszenie jakości

  Zwiększenie efektywności działalności, a tym samym jakości oferty.

 • outsourcing marketingu - innowacyjny marketing
  Innowacyjny marketing

  Wykorzystywanie w strategii marketingowej najnowszych narzędzi i technik marketingowych.

 • outsourcing marketingu - koncentracja
  Koncentracja na działalności

  Skupienie pracy wszystkich struktur organizacyjnych na podstawowej działalności firmy.

 • outsourcing marketingu - usprawnienie procesów
  Usprawnienie procesów

  Możliwość wykorzystania całego czasu na realizowanie procesów biznesowych.

 • outsourcing marketingu - promowanie doskonalenia
  Promowanie doskonalenia

  Ukierunkowanie kultury organizacyjnej na doskonalenie i specjalizację.

 • outsourcing marketingu - świeże spojrzenie
  Świeże spojrzenie

  Udoskonalenie strategii: zastosowanie dotychczas niewykorzystywanych form marketingu.