Historia outsourcingu | Borbis Media

Outsourcing określany jest jako model współczesnego funkcjonowania w świecie biznesowym, gdzie kluczową rolę gra specjalizacja działalności. Choć model ten w obecnie występującej formie, pojawił się stosunkowo niedawno, jego korzeni można doszukiwać się już w początkach ubiegłego wieku. Słowa Henry’ego Forda wypowiedziane w latach 20. XX wieku dały początek tego zjawiska:

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”

Henry Ford

Zdanie to zapoczątkowało rozwój idei nowego modelu biznesowego, a w konsekwencji stworzenie outsourcingu w obecnym jego rozumieniu. W latach 70-tych XX wieku fabryki były zaopatrywane w komponenty wytworzone przez innych producentów – outsourcing dotyczył pierwotnie działalności typowo produkcyjnej. Na przełomie XX i XXI wieku outsourcing rozwinął się do obecnej formy – na zewnątrz zaczęto coraz powszechniej przenosić procesy usługowe, nie tylko produkcyjne. Obecnie outsourcing to przede wszystkim powierzanie części procesów dostawcom usług.