Outsourcing marketingu kompleksowy. całościowy | Borbis Media

Outsourcing kompleksowy obejmuje całość działań marketingowych – funkcjonuje jako zewnętrzny dział marketingu.

Zakłada on naszą ścisłą współpracę z zarządzającymi przedsiębiorstwem w ramach przygotowywania strategii marketingowej i planowania działań marketingowych. Tak jak w przypadku wewnętrznego działu marketingu, wyniki raportujemy bezpośrednio do zarządzających przedsiębiorstwem i to przed nimi odpowiadamy za realizację przyjętej strategii.

W ramach outsourcingu kompleksowego:

Audyt marketingowy
Przeprowadzimy audyt dotychczasowej strategii

Planowanie najlepszych działań marketingowych poprzedzimy szeregiem analiz dotyczących dotychczas stosowanych narzędzi marketingowych. Audyt obejmie ogólną strategię marketingową i poszczególne elementy wykorzystywane w promocji działalności.

Cele i założenia strategii marketingowej
Przygotujemy ogólną strategię marketingową

W strategii tej określimy długofalowe cele działań marketingowych, uwzględniając zoptymalizowane narzędzia marketingowe, zaplanujemy kompleksowe działania promocyjne, uwzględniając specyfikę działalności firmy.

 Planowanie działań marketingowych
Zaplanujemy realizację celów strategii

Kierując się strategią marketingową, określimy plany dokładnych działań, uwzględniając ich etapy i terminy realizacji.

Realizacja działań
Zrealizujemy działania marketingowe

Będziemy koordynować realizację założonych działań marketingowych, przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i technik promocyjnych.

 Bieżąca promocja działalności
Będziemy przygotowywać bieżące działania promocyjne

Często pojawiają się działania nieuwzględnione w ogólnej strategii, które trzeba przeprowadzić w krótkim czasie, na aktualne potrzeby promocyjne. Zajmiemy się szybkim zaplanowaniem i realizacją również takich działań bieżących.

Kontrolowanie i raportowanie
Będziemy kontrolować i raportować efekty działań

Niezbędne jest stałe kontrolowanie efektywności promocyjnej założonych działań marketingowych. Będziemy dokonywać stałej kontroli i raportować efekty realizacji poszczególnych działań, modyfikując i dostosowując ich strukturę do potrzeb marketingowych firmy.