1
Korzystający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, treści, zdjęć i grafik opublikowanych na stronie www.borbis.pl i wszystkich podstronach jedynie w celach informacyjnych i w ograniczonej formie. Opublikowanie treści i innych materiałów powinno zawsze zawierać ich źródło, czyli adres strony www.borbis.pl. Na publikowanie treści w innych celach wymagana jest zgoda właściciela strony, czyli firmy Borbis Media.
2
W ramach dozwolonego użytku korzystający może zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronach www.borbis.pl/feed, www.borbis.pl/rss pod warunkiem, że:

  • w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis „czytaj dalej” i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do strony www.borbis.pl do dalszej części materiału. Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego,
  • zapewni, że linki kierujące do strony www.borbis.pl, z której pochodzą treści, a także podstrony, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed robotami wyszukiwarek.
3
Jakiekolwiek użycie treści zamieszczanych na stronach www.borbis.pl wykraczające poza niniejsze warunki wymaga pisemnej zgody firmy Borbis Media.