Nowa dyrektywa unijna 2011/83/UE a funkcjonowanie sklepów internetowych | Borbis Media

Nowa dyrektywa unijna 2011/83/UE a funkcjonowanie sklepów internetowych – zmiany od czerwca 2014

6 marzec 2014 | Kategoria: E-commerce, Prawo w sieci

Do 13 czerwca br. Polska powinna wdrożyć unijną dyrektywę (2011/83/UE) dotyczącą praw konsumentów. Dyrektywa ta nakłada szereg obowiązków na właścicieli sklepów internetowych. Warto już teraz zapoznać się z nowymi zasadami, które zostaną wprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy.

Branża e-commerce rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Wynika to przede wszystkim z rosnącego zainteresowania Polaków zakupami w sieci. Według badania TNS Polska dla ZBP i KIR S.A. z kwietnia ubiegłego roku, w e-sklepach zakupy robi aż 43% Polaków. Nie dziwi więc fakt, że na naszym rynku funkcjonuje coraz więcej sklepów internetowych.

Nowe przepisy, wynikające z wspomnianej dyrektywy unijnej mają ujednolicić funkcjonowanie e-sklepów w całej Unii Europejskiej. Nowelizacja przepisów będzie dotyczyła m.in. samego sposobu składania zamówień online, zasad odstąpienia od umowy czy zwrotu towaru oraz sposobu przekazania informacji użytkownikom. Nowe przepisy będą obowiązywały wszystkie transakcje dokonane od 13 czerwca 2014 r.

Zmiana terminu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru

Pierwsze zmiany przedsiębiorcy branży e-commerce będą musieli wprowadzić już w regulaminach swoich e-sklepów, w punktach dotyczących możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu towaru. W chwili obecnej użytkownik dokonujący zakupów online ma prawo w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki powiadomić sprzedającego o chęci zwrotu (bez podania przyczyny) i dokonać tego zwrotu w ciągu 14 dni (licząc od momentu otrzymania towaru). Według nowych przepisów kupujący będzie miał prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego towaru).

Zmiany w procedurze zamawiania

Zakupy w sieciNowe przepisy będą dotyczyły również sposobu składania zamówień w sklepach internetowych. E-konsumenci muszą być na każdym kroku wyraźnie informowani o dokonywanych akcjach, w tym o dokonywaniu zakupu czy innej odpłatnej czynności. Zgodnie z punktem 2. artykułu 8. Dyrektywy 2011/83/UE, który brzmi: Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie przyjął do wiadomości, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, sam button służący do złożenia zamówienia poprzez kliknięcie będzie musiał być opatrzony sformułowaniem zamówienie z obowiązkiem zapłaty lub równoznacznym. Co istotne, potwierdzenie dokonania zamówienia, czyli zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym będzie musiało być przekazane kupującemu na trwałym nośniku – trwały nośnik nie oznacza jednak obowiązku wysyłania umowy w formie papierowej, może to być jednoznaczne potwierdzenie wysyłane po każdym złożeniu zamówienia przez kupującego na jego skrzynkę e-mail.

Użytkownik musi również otrzymać jednoznaczną informację o ostatecznej cenie produktu – cena widniejąca w sklepie internetowym przy produkcie będzie musiała bezwzględnie być ceną zawierającą wszystkie podatki i opłaty dodatkowe. Ograniczona będzie również możliwość stosowania tzw. domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych. O każdej opcji dodatkowej, która wymaga od kupującego dokonania zapłaty będzie on musiał być jednoznacznie informowany – opłata taka będzie mogła być naliczona tylko, gdy użytkownik wyraźnie ją zaznaczy w formularzu zamówienia. Oznacza to, że nie będzie możliwości stosowania przez sprzedającego płatnych opcji dodatkowych domyślnie doliczanych do produktu, które konsument może odznaczyć, chcąc z nich zrezygnować. Jedyną formą akceptacji takich opcji będzie wyraźne ich zaznaczenie przez użytkownika (a nie, jak w wielu stosowanych obecnie przypadkach – odznaczenie opcji domyślnie zaznaczonych).

Zmienione procedury reklamacyjne i polityka zwrotów towarów

Dostawa towarów z e-sklepuPrzepisy wymuszą też wprowadzenie zmian w procedurach reklamacyjnych i polityce zwrotu zakupionych wadliwych produktów. Aktualnie, gdy kupujący otrzyma produkt wadliwy, może on żądać naprawy lub wymiany produktu na nowy. Odstąpienie od umowy (zwrot pełnych kosztów zakupu) lub obniżenie ceny produktu jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy wymiana bądź naprawa danego produktu wiąże się z nadmiernymi trudnościami. Po wprowadzeniu nowych przepisów sytuacja będzie odmienna – to właśnie prawo odstąpienia od umowy czy żądanie obniżenia ceny wadliwego produktu będzie podstawowym dla kupującego otrzymującego towar wadliwy. Sprzedający nie będzie musiał zwracać pełnej kwoty zakupu lub obniżać ceny produktu tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany bądź jego naprawy.

Warto przyjrzeć się planowanym zmianom w przepisach już teraz, gdyż są one nieuchronne i będą z pewnością obowiązywały wszystkich właścicieli sklepów internetowych od 13 czerwca 2014 r.

Share Button

Borbis Media na Facebooku

Polub naszą stronę i bądź na bieżąco