CSR – czyli działania marketingowe na korzyść organizacji pozarządowych

30 wrzesień 2013 | Kategoria: E-marketing

Coraz popularniejszym pojęciem w biznesie staje się CSR (ang. Corporate Social Responsibility), tzn. społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zakłada, że przedsiębiorstwa korzystają z kapitału klientów, więc pieniądze powinny być w pewien sposób zwracane ludzkości. Dlatego właśnie przedsiębiorstwa coraz częściej angażują się w akcje społeczne czy te związane z ochroną środowiska.

CSR to moda, której można powiedzieć: zdecydowane tak! Koncepcja zakłada łączenie działań biznesowych i rozwoju przedsiębiorstwa z angażowaniem się w działania społeczne i ochronę środowiska. Według koncepcji, właśnie taki rozwój połączony z dbałością oraz odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną świadczy o innowacyjności przedsiębiorstwa. Jednym z elementów CSR są działania sponsoringowe. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją win-win: z jednej strony wygrywają organizacje pozarządowe, które dzięki CSR mają możliwość pozyskania większych środków na swoje działania, z drugiej wygrywa przedsiębiorstwo, które włączając działania sponsoringowe do swojej strategii marketingowej, buduje swój pozytywny wizerunek.

Wraz z rozwojem koncepcji CSR, wzrosło również znaczenie marketingu samych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji. Współczesne organizacje pozarządowe wzorują się często na strukturach i zabiegach dużych korporacji. Mają ściśle określoną hierarchię, podział zadań i w sposób profesjonalny kreują swój wizerunek. Stawiając sobie konkretne cele i pozyskując środki na sfinansowanie swoich działalności – często skupiają dużą uwagę również na umiejętnym zachęceniu sponsorów poprzez odpowiednie działania marketingowe (w naszej ofercie proponujemy również działania składające się na kompleksowy marketing fundacji i stowarzyszeń).

Przedsiębiorstwo może niezmiernie skorzystać na sponsorowaniu działań organizacji pozarządowej. Przede wszystkim ma to ogromne znaczenie marketingowe. Wizerunek marki udzielającej pomocy finansowej pozytywnie zakorzenia się w świadomości potencjalnych klientów. Często udaje się organizacji charytatywnej znaleźć grupę docelową, której potrzeby odpowiadają również potrzebom promocyjnym marki. Logotyp i zasługi marki będą odpowiednio prezentowane podczas eventów charytatywnych oraz na gadżetach i materiałach promocyjnych. Trwałe zaangażowanie przedsiębiorstwa w działania prospołeczne wzmacnia pozycję marki na rynku.

Przykładem doskonałej współpracy między przedsiębiorstwem a organizacją charytatywną może być ostatnia akcja T-Mobile oraz Fundacji TVN „Nie jesteś sam”. Akcja „Pomoc mierzona kilometrami” była promowana na szeroką skalę – podczas eventów, także w telewizji oraz w sieci, promowali ją również celebryci. Akcja zakończyła się wczoraj (29. września), po 3 miesiącach i pozwoliła na zebranie kwoty 1 mln złotych, które zostaną przekazane na pomoc dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, podopiecznym Fundacji TVN „Nie jesteś sam”.

Plakat promujący akcję "Pomoc mierzona kilometrami"

Zwykle organizacja ma kilku sponsorów i ze wszystkimi z nich utrzymuje stałe kontakty. Dla przedsiębiorstwa jest to bardzo korzystne w zakresie budowania partnerstwa strategicznego. Dzięki angażowaniu się w interesy społeczne, możliwe jest znalezienie partnerów biznesowych.

Według obowiązującego prawa, jeśli w umowie między przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową brakuje wzmianki na temat korzyści dla strony sponsora, oferowane przez niego środki i fundusze mogą zostać potraktowane jako darowizna. Kwota darowizny może zostać przez przedsiębiorcę odpisana jako zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Należy pamiętać, że w takim wypadku organizacja może mimo wszystko, z własnej woli i według własnego harmonogramu, promować wizerunek marki np. za pomocą logotypu umieszczonego w przygotowanych przez nią materiałach, czy też wymieniając ją w podziękowaniach za współpracę.

Angażowanie się przedsiębiorstwa w interesy społeczne pozwala na świeże spojrzenie na działalność firmy. Działalność charytatywna to również praca nad rozwojem i dostrzeganie nowych możliwości.

Share Button

Borbis Media na Facebooku

Polub naszą stronę i bądź na bieżąco